Odbornost

Jsem neurochirurg z Nemocnice Na Homolce, vedoucí operačních sálů, který se zabývá operační léčbou mozkových i páteřních onemocnění. V oblasti mozkové neurochirurgie se věnuji především léčbě cévních onemocnění (cévní výdutě, mozkové bypassy) a nádorovým onemocněním. Dále se věnuji neurochirurgické léčbě epilepsie a část operačního týdne věnuji pacientům s postižením páteře. V rámci předoperační rozvahy využívám své bohaté zkušenosti v oboru neurologie (II. atestace) a vždy zvažuji možnosti neoperační léčby zvláště u páteřních degenerativních postižení.